Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Search

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Cymorth Ar-lein i Rieni Gyda Phlant  Mwy Abl a Thalentog.

 

Profoundly & Exceptionally Gifted Youth (PEGY) www.pegy.org.uk.


Family Education Gwefan gydag adran ar mwy abl a thalentog http://school.familyeducation.com/giftededucation/parenting/34390.html


British Mensa www.mensa.org.uk .

 

Hoagies’ Gifted www.hoagiesgifted.org .

 

About.Com Gifted Children http://giftedkids.about.com .

 

Direct Gov Gifted and Talented www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/ExamsTestsAndTheCurriculum/DG_10037625

 

More Able and Talented Cymru http://hwb.wales.gov.uk/search?query=more+able+and+talented

Upcoming Events


News