Arolwg Estyn

Dyma ddywedodd yr arolygwyr am gwricwlwm Penweddig yn ystod arolwg Ionawr 2017:

“Mae’r cwricwlwm yn gytbwys ac yn eang ac mae ystod werthfawr o weithgareddau all-gyrsiol gwerthfawr”

Am fwy o wybodaeth, porwch broffil yr ysgol ar wefan Estyn yma.

Digwyddiadau