Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Polisïau

Hysbysiad Preifatrwydd

Datganiad Grant Amddifadedd

Polisi Tywydd Garw

Siart Lif Polisi Ymddygiad

Gwerthoedd Polisi Ymddygiad

Camau Disgyblu Polisi Ymddygiad

Polisi Atal-bwlio

Polisi Gweithdrefnau Cwyno

Addysg Rhyw a Pherthnasedd

Polisi Drafft Datblygu Abl a Thalentog yr Ysgol

Polisi Addysgu a Dysgu

Polisi Gwaith Cartref

Polisi Llythrennedd Ysgol Penweddig

Polisi Amddiffyn Plant

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Penweddig

Polisi Anghenion Gofal Iechyd

Canllaw Trawsryweddol Ceredigion

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion