Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Absenoldebau Disgyblion

Ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb, gofynnir i’r rhieni/gwarcheidwaid gysylltu â’r ysgol rhwng 9 a 9.30 y bore drwy un o’r dulliau canlynol:

Ffonio: 01970 626 144

Neu: 01970 639 499

neu drwy anfon e-bost at abs@penweddig.ceredigion.sch.uk

Bydd staff gweinyddol yr ysgol yn ffonio cartrefi’r disgyblion hynny lle na dderbynnir galwad.

Ar y diwrnod mae eich mab/merch yn dychwelyd i’r ysgol, dylid cwblhau un o’r slipiau absenoldeb o’r llyfr cyswllt a’i ddychwelyd i’r athro/athrawes cofrestru.

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

Apr
25
Apr 25th 1:00 pm - 1:00 pm
Arholiad Addysg Gorfforol Bl.13.....
May
01
May 01st - All Day
Gwyl Calan Mai.....
May
03
May 03rd 1:00 pm - 1:00 pm
Arholiad Ymarferol Cemeg Bl.13.....