Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Newyddion

Eisteddfod Calan Mai

Eisteddfod Calan Mai, Ym Morlan, Aberystwyth. 29 Ebrill 2015. Pobl Aberystwyth a'r ardal Mwy >

Llwyddiant Band Ieuenctid Ysgolion Aberystwyth

Bu nifer o ddisgyblion Penweddig yn cystadlu gyda Band Ieuenctid Ysgolion Aberystwyth ym Mhencampwriaeth Bandiau Pres Ieuenctid … Mwy >

Chwarae Pêl-fasged dros Gymru

Llongyfarchiadau i Cai Barker, Blwyddyn 10, a fydd yn chwarae dros dîm pêl-fasged dan-15 Cymru . Bydd yn teithio i Belfast dro Mwy >

Llwyddiant i Nofwyr Penweddig yng Nghaerdydd

Ar benwythnos 6-8 Tachwedd, teithiodd tri o nofwyr hŷn Clwb Nofio Aberystwyth ac Ysgol Penweddig i gystadlu yng Ngala Cwrs Byr L… Mwy >

Hysbyseb Noson agored anffurfiol Penweddig 2015

Hysbyseb Noson agored anffurfiol Penweddig 2015 Mwy >

Prosiect Sky Sports 2014-2015

Prosiect Sky Sports 2014-2015 Mae’r prosiect ‘Sky Sports Living for Sport’ yn defnyddio sgiliau chwaraeon a sêr chwaraeon Mwy >

Enillwyr Barddoniaeth Blwyddyn 7

Mae pum disgybl wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth barddoniaeth Saesneg i flwyddyn 7. Wedi eu hysbrydoli gan ‘The Can Mwy >

Gwasanaeth Nadolig 2014

Cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig blynyddol yr ysgol ar ddiwrnod olaf y tymor, yng Nghapel Bethel. Braf oedd gweld y capel yn orlawn… Mwy >

Gwasanaeth Gwobrwyo 2014

Gwasanaeth Gwobrwyo 2014 Arweiniwyd Gwasanaeth Gwobrwyo Penweddig eleni gan Mme Carol Izri, Dirprwy Bennaeth, a’r siaradwr gw Mwy >

Cysylltwch â ni