Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Canolfan Adnoddau

Croeso i'r Ganolfan Adnoddau 

Mae'r Ganolfan yn aelod o'r   

   

 

Mae'r Ganolfan Adnoddau nawr yn tanysgrifio i LinksPlus, sy'n catalogio cofnodion o dros 8,000 o wefannau sy'n ymwneud â'r cwricwlwm mewn fformat MARC.

 

Mae'n gyfeiriadur cynhwysfawr o safleoedd rhyngrwyd a ofynnir amdanynt yn aml gan ddefnyddwyr wrth ymchwilio mewn llyfrgell. Anodir pob safle a'u rhoi o dan bennawd pwnc ysgol. Dewisir safleoedd gwe yn ofalus am eu cynnwys addysgol a defnyddioldeb gan athro-lyfrgellydd ac addysgwyr profiadol.

 

Bob mis diwedderir y catalog gyda rhwng 80 a 100 o wefannau perthnasol er mwyn ychwanegu at neu newid y mis (oedd) blaenorol ac i gynnal rhestr o wefannau sy’n gweithio. 

 

Bydd y gwasanaeth hwn yn arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sy'n ymchwilio pwnc, gan fod canlyniad y chwiliad yn dangos rhestr o lyfrau a ddelir gan y Ganolfan Adnoddau ynghyd â gwefannau y gellir cael mynediad uniongyrchol iddynt o'r catalog.

 

 Gellir dod o hyd i gatalog y Ganolfan Adnoddau, Alice, ar unrhyw gyfrifiadur yn yr ysgol.

 


 

 

 


Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion