Manylion Cyswllt

PENNAETH DROS DRO

Miss Rhian Morgan

DIRPRWY BENNAETH DROS DRO

Mr Aled Myrddin

PENAETHIAID CYNORTHWYOL

Mrs Angharad Evans
Mrs Elen Page

ARWEINWYR DYSGU & CHYNNYDD

Blwyddyn 6 & 7 Miss Hawis Lloyd
Blwyddyn 8 & 9 Miss Nia Medi Jones
Blwyddyn 10 & 11 Mrs Nia Wyn Williams
Blwyddyn 12 & 13 Mr Ceri John

CYFEIRIAD

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig,
Ffordd Llanbadarn,
Llangawsai,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3QN

Ffôn: (01970) 639499

Ffacs: (01970) 626641

E-bost: ymholiadau [at] penweddig.ceredigion.sch.uk

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i anfon neges atom:

Captcha Code

Click the image to see another captcha.

 

Hysbysu Absenoldeb Disgybl

 

Ffôn: (01970) 686144 (peiriant ateb)
E-bost: abs@penweddig.ceredigion.sch.uk

Mae hon yn ysgol gyfun gymunedol ddwyieithog categori 2A ar gyfer disgyblion 11 - 18 oed yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru (Canllawiau 023/2007)

Digwyddiadau