Gwybodaeth COVID-19

Ar y dudalen hon rydym wedi casglu yr holl wybodaeth sydd gennym ynglŷn â COVID-19.

Bwletin Rhieni CA4+5 (25.03.21)  Bwletin Rhieni CA4+5 (25.03.21)

Bwletin Rhieni CA3 (25.03.21)  Bwletin Rhieni CA3 (25.03.21)

Cymhwysterau Cymru - Gwybodaeth i Ddysgwyr (23.03.21)  Cymhwysterau Cymru - Gwybodaeth i Ddysgwyr (23.03.21)

Bwletin Rhieni CA3 (19.03.21)  Bwletin Rhieni CA3 (19.03.21)

Bwletin Rhieni Bl.11-13 (19.03.21)  Bwletin Rhieni Bl.11-13 (19.03.21)

Bwletin Rhieni Bl.10 (19.03.21)  Bwletin Rhieni Bl.10 (19.03.21)

Parent Talk Cymru (19.03.21)  Parent Talk Cymru (19.03.21)

Bweltin Rhieni Bl.10 (17.03.21)  Bweltin Rhieni Bl.10 (17.03.21)

Bwletin Rhieni CA3 (12.03.21)  Bwletin Rhieni CA3 (12.03.21)

Bwletin Rhieni Bl.10 (12.03.21)  Bwletin Rhieni Bl.10 (12.03.21)

Bweltin Rhieni Chweched (11.03.21)  Bweltin Rhieni Chweched (11.03.21)

Bweltin Rhieni Bl.11 (11.03.21)  Bweltin Rhieni Bl.11 (11.03.21)

Flowchart disgyblion - Lateral flow tests (10.03.21)  Flowchart disgyblion - Lateral flow tests (10.03.21)

Sut i gynnalhunan-brawf cyflym Covid19 (10.03.21)  Sut i gynnalhunan-brawf cyflym Covid19 (10.03.21)

Bwletin Rhieni (10.03.21)  Bweltin Rhieni (10.03.21)

Bwletin Rhieni (05.03.21)  Bwletin Rhieni (05.03.21)

Trefniadau Ail Agor Ysgol (03.3.21)  Trefniadau Ail Agor Ysgol (03.3.21) 

System newydd ADY

  Taflen Ffeithiau ADY (02.3.21)  Taflen Ffeithiau ADY (02.3.21)

Cyhoeddwyd cwrs hyfforddi ar-lein rhyngweithiol ar blatfform Hwb Llywodraeth Cymru, sydd yn amlinellu'r system ADY. ​ 

  • Mae’n rhoi trosolwg rhagarweiniol o’r system ADY newydd, gan gynnwys y dyletswyddau deddfwriaethol newydd, a'r hawliau y mae'n eu rhoi i blant, eu rhieni / gofalwyr, a phobl ifanc. ​
  • Wedi ei gynllunio ar gyfer staff ym mhob sector sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys llywodraethwyr a staff cymorth ysgolion, yn ogystal â rhieni a gofalwyr.​

 Cliciwch ar y ddolen am fwy o wybodaeth:

https://hwb.gov.wales/repository/resource/c8033263-aaa0-42fc-9511-ab7d33bd8084/cy

Os ydych angen unrhyw arweiniad pellach, cofiwch gysylltu gyda ni trwy e-bost: Ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk neu ffonio 01970639499.

     Chwefror 2021

Bwletin Rhieni (29.2.21)  Bwletin Rhieni (29.2.21)

Bwletin Rhieni (12.2.21)  Bwletin Rhieni (12.2.21)

Eisteddfod Cardi-Iaith (12.2.21)  Eisteddfod Cardi-Iaith (12.2.21)

Urdd - Gweithgareddau (12.2.21)  Urdd - Gweithgareddau (12.2.21)

Bwletin Rhieni (05.2.21)  Bwletin Rhieni (05.2.21)

     Ionawr 2021

Bwletin Rhieni (29.01.21)  Bwletin Rhieni (29.01.21)

Bwletin Rhieni (22.01.21)  Bwletin Rhieni (22.01.21)

Bwletin Rhieni (20.01.21)  Bwletin Rhieni (20.01.21)

Cyfarwyddiadau SchoolCloud (20.01.21)  Cyfarwyddiadau SchoolCloud (20.01.21)

Bwletin Rhieni (15.01.21)  Bwletin Rhieni (15.01.21)

Cymwysterau Cymru (08.01.21)  Cymwysterau Cymru (08.01.21)

Trefniadau Ysgolion Ceredigion 2021 (08.01.21)  Trefniadau Ysgolion Ceredigion 2021 (08.01.21)

Bwletin Rhieni (08.01.21)  Bwletin Rhieni (08.01.21)

Rhagfyr 2020

Trefniadau Ysgolion Ceredigion ar gyfer Ionawr 2021 (17.12.20)  Trefniadau Ysgolion Ceredigion ar gyfer Ionawr 2021 (17.12.20)

Bwletin Rhieni (11.12.20)  Bwletin Rhieni (11.12.20)

Bwletin Rhieni (10.12.20)  Bwletin Rhieni (10.12.20)

Llythyr Cyngor Sir Ceredigion (10.12.20)  Llythyr Cyngor Sir Ceredigion (10.12.20) 

Datganiad: Ysgolion uwchradd Cymru yn symud i ddysgu arlein (10.12.20)  Datganiad: Ysgolion uwchradd Cymru yn symud i ddysgu arlein (10.12.20)

Bwletin Rhieni (04.12.20)  Bwletin Rhieni (04.12.20)

Tachwedd 2020

Noson Rieni Schoolcloud  Noson Rieni Schoolcloud

Bwletin Rhieni (30.11.20)  Bwletin Rhieni (30.11.20)

Bwletin Ynysu (27.11.20)  Bwletin Ynysu (27.11.20)

Gwybodaeth i Rieni (27.11.20)  Gwybodaeth i Rieni (27.11.20)

Bwletin Rhieni (24.11.20)  Bwletin Rhieni (24.11.20)

Bwletin Rhieni (20.11.20)  Bwletin Rhieni (20.11.20)

Bwletin Rhieni (13.11.20)  Bwletin Rhieni (13.11.20)

Bwletin Rhieni (06.11.20)  Bwletin Rhieni (06.11.20)

Hydref 2020

Bwletin Rhieni (23.10.20)  Bwletin Rhieni (23.10.20)

Poster Rheolau Disgyblion  Poster Rheolau Disgyblion

Bwletin Rhieni (16.10.20)  Bwletin Rhieni (16.10.20)

Bwletin Rhieni (09.10.20)  Bwletin Rhieni (09.10.20)

Diogelwch Digidol COVID-19  Diogelwch Digidol COVID-19

Bwletin Rhieni (02.10.20)  Bwletin Rhieni (02.10.20) 

Hysbysiad Preifatrwydd LlC  Hysbysiad Preifatrwydd LlC

Salwch disgybl neu riant cyfnod Covid 19 - Taflen Wybodaeth  Salwch disgybl neu riant cyfnod Covid 19 - Taflen Wybodaeth

Bwletin Rhieni (25.09.20)  Bwletin Rhieni (25.09.20)

Canllawiau ar ddefnyddio Teams Canllawiau ar ddefnyddio Teams (https://spark.adobe.com/page/juZxKv7prCFRf/)

Bwletin Rhieni (18.09.20)  Bwletin Rhieni (18.09.20)

GIG Cymru - Covid-19: Gwybodaeth i Rieni (18.9.20)  GIG Cymru - Covid-19: Gwybodaeth i Rieni (18.9.20)

Bwletin Rhieni (11.9.20)  Bwletin Rhieni (11.9.20)

Gwersi Peripatetig Cerdd 20-21  Gwersi Peripatetig Cerdd 20-21

Cynlluniau Mynd yn ôl i'r Ysgol ym Mis Medi 2020

Asesiad Risg 09-2020  Asesiad Risg 09-2020

Bwletin y Pennaeth (28.8.20)  Bwletin y Pennaeth (28.8.20)

Llythyr Pennaeth (17.7.20)  Llythyr Pennaeth (17.07.20)

Llythyr Pennaeth (10.7.20)  Llythyr Pennaeth (10.07.20)

 

Archif COVID-19

Mae'r dogfennau o flynyddoedd ysgol blaenorol wedi cael eu harchifo yma:

Archif COVID-19

Digwyddiadau