Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Y Ganolfan Iaith

Athrawes – Mrs Dilys Lloyd

Rhif ffôn (01970) 625440

Mae’r Ganolfan Iaith wedi ei lleoli ar lawr cyntaf yr ysgol ac yn darparu cyrsiau i wella Cymraeg rhai o ddisgyblion Blwyddyn 6 sydd am drosglwyddo i Benweddig i Flwyddyn 7.  Penaethiaid eu hysgolion cynradd fydd fel arfer yn cyfeirio disgyblion i’r Ganolfan Iaith.

Digwydd y cyrsiau Gloywi Iaith ar Ddydd Iau a Dydd Gwener yn ystod Tymor y Gwanwyn a Thymor yr Haf bob blwyddyn.  Mae pob cwrs yn para dros chwe wythnos.  Mae’n baratoad gwerthfawr i’r disgyblion i ddatblygu eu hyder a’u defnydd o’r Gymraeg drwy ymarfer llafaredd, darllen ac ysgrifennu mewn dosbarth o 10 i 14 cyn trosglwyddo i Benweddig.  Bydd y gwaith dosbarth yn y Ganolfan Iaith yn cynnwys gwaith ar Gymru, ar fywyd ysgol ac yr ardal leol, yn ogystal ag ymarferion iaith.  Bydd gwaith cartref darllen ac ysgrifennu (ddylai bara tua hanner awr) yn cael ei osod bob nos Iau a phob nos Wener yn ystod y cwrs.  Bydd hyn yn ymarfer defnyddiol ar gyfer ymdopi â gwaith cartref ym Mhenweddig.  Un prynhawn yn ystod y cwrs, byddwn yn mynd ar daith gerdded leol, gan ddysgu ychydig am hanes a datblygiad y dref.

Yn ogystal â rhoi profiad iaith ychwanegol, mae’r cwrs yn cynnig cyfle i’r disgyblion gwrdd a chymdeithasu â’u cyfoedion ym Mlwyddyn 6.  Cânt gyfle i gael ychydig o ragflas ar drefn Penweddig.  Wrth deithio i’r ysgol uwchradd, cael cinio yn y ffreutur, ymweld â’r Ganolfan Adnoddau a chael defnyddio ystafell gyfrifiaduron, bydd modd i’r disgyblion drosglwyddo’n hyderus i’r ysgol uwchradd ym Mlwyddyn 7.

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion