Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km032.jpgPenweddig2014_km035.jpgPenweddig2014_km031.jpg

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyfnod Allweddol 4 - TGAU

Mae cwrs TGCh TGAU yn gwrs modylol sy’n cynnwys 4 uned sef 2 uned theori sy’n cael eu hasesu ar ffurf arholiad ysgrifenedig a 2 uned ymarferol sy’n cael eu hasesu drwy 2 brawf rheoledig ar y cyfrifiadur.

Uned 1: Deall TGCh

Dull asesu - Papur arholiad 1½ awr

% o’r marciau -20%

Disgrifiad - Bydd y papur arholiad yn asesu’r defnydd o TGCh mewn cyd-destun ysgol a chartref.

Uned 2: Datrys Problemau gyda TGCh

Dull asesu - Asesiad rheoledig 22½ awr dros gyfnod o flwyddyn

% o’r marciau - 30%

Disgrifiad - Bydd rhaid paratoi portffolio o waith sy’n arddangos y gallu i ddarganfod a dehongli gwahanol fathau o wybodaeth yna defnyddio, datblygu a chyfathrebu’r wybodaeth hon mewn cyflwyniad terfynol.

Uned 3: TGCh mewn Sefydliadau

Dull asesu - Papur arholiad 1½ awr

% o’r marciau - 20%

Disgrifiad - Bydd y papur arholiad yn asesu’r defnydd o TGCh mewn cyd-destunbusnes a diwydiant.

Uned 4: Datblygu Adnoddau Aml-gyfrwng

Dull asesu - Asesiad rheoledig 22½ awr dros gyfnod o flwyddyn

% o’r marciau - 30%

Disgrifiad - Bydd rhaid defnyddio meddalwedd amlgyfrwng (ffilm, animeiddio, sain, lluniau a thestun) i gyflawni tasg wedi’i gosod gan CBAC.

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

Apr
25
Apr 25th 1:00 pm - 1:00 pm
Arholiad Addysg Gorfforol Bl.13.....
May
01
May 01st - All Day
Gwyl Calan Mai.....
May
03
May 03rd 1:00 pm - 1:00 pm
Arholiad Ymarferol Cemeg Bl.13.....