Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km248.jpgPenweddig2014_km245.jpgPenweddig2014_km244.jpg

Croeso i'r Adran Hanes

Pennaeth yr Adran Hanes: Huw Roderick

Cyfnod Allweddol 3

Yn Ysgol Penweddig mae’r Adran Hanes yn ymdrechu i gyflwyno Hanes mewn ffordd ddiddorol, fywiog ac arwyddocaol, a fydd yn creu dinasyddion cyfrifol, gwybodus a’u paratoi ar gyfer bywyd yn y 21ain ganrif. Ein bwriad yw annog meddyliau agored, ymholgar a datblygu’r sgiliau hynny i ddatrys problemau perthnasol a fydd yn gwella eu cyfleoedd i sicrhau gwaith ystyrlon wedi iddyn nhw adael addysg amser llawn. Ein bwriad hefyd yw rhoi cyfle iddynt fwynhau astudio’r pwnc.

Byddant yn dysgu hyn drwy astudio ac ymholi am y prif nodweddion gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol ar draws cyfnodau gwahanol yn hanes Cymru a Phrydain. Dyma rhai o’r testunau y byddwn ni’n dysgu amdanynt.

 Blwyddyn 7 - 1066 hyd 1500

 • Beth yw Hanes? : Astudiaeth o ddod o hyd i sgerbwd Charlie yng nghastell Aberystwyth yn 1988.
 • Sut allwn ni ddarganfod mwy am fywyd yn y Canol Oesoedd? : Astudiaeth o’r Mapa Mundi.
 • Pam oedd 1066 yn flwyddyn bwysig yn hanes Lloegr? : Cefndir a Hanes Brwydr Hastings
 • Oes y Tywysogion : Hanes Llywelyn Fawr a Llywelyn ap Gruffydd.
 • Astudiaeth o’r Pla Du
 • Astudiaeth Leol ar Gastell Aberystwyth.

 Blwyddyn 8 - 1500 hyd 1760

 • Hanes Martin Luther : Beth oedd Y Diwygiad Protestannaidd?
 • ‘Harri’r VIII a’i blant Edward VI a Mari Waedlyd.
 • Y Deddfau Uno : Pam unwyd Cymru a Lloegr yn 1536?
 • Bywyd y Bobl Gyffredin rhwng 1500 a 1760 : Trosedd a Chosb, Gwrachod a Gwyddoniaeth,  Twm Sïon Cati  ayyb
 • Fforwyr Enwog fel Neil Armstrong, Christopher Columbus a Chapten Scott o’r Antarctig. 
 • Astudiaeth o Gaethwasiaeth yn ystod Tymor yr Haf.

 Blwyddyn 9 - 1760 hyd yr Ugeinfed Ganrif

 • Pam oedd y Diwydiant Glo yn bwysig yng Nghymru rhwng 1760 a 1914?
 • Pwy oedd Jack the Ripper? 
 • Astudiaeth o’r  Rhyfel Byd Cyntaf, gan gynnwys sut yr effeithiodd ar bobl Aberystwyth.
 • Astudiaeth o ddigwyddiadau mawr yr Ugeinfed Ganrif gan gynnwys ‘Pwy Laddodd JFK?’, Hiroshima neu’r Holocost a  Suddo’r Titanic.
 • Ymholi hanesyddol ar naill ai ‘Hiroshima’ neu’r Holocost.

 

Cyfnod Allweddol 4

Blwyddyn 10 & 11

 Llwybr A

Modiwl amlinellol

 • Datblygiad yr UDA 1929-2000 (25%)

          Cymdeithas UDA

          Hawliau Sifil

 

Modylau mewn dyfnder

 • Yr Almaen mewn cyfnod o newid, 1929-47 (25%)

          Natsïaid yn dod i bŵer erbyn 1934

          Bywyd yn yr Almaen Natsïaidd 1933-39

          Yr Almaen adeg yr Ail Ryfel Byd

 

 • Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994 (25%)

          Creu gwladwriaeth apartheid a’i phrif nodweddion

          Gwrthwynebiad a gormes: gwrthwynebu apartheid a’i phrif nodweddion

          Diwedd apartheid

 

Asesiadau o dan reolaeth (25%)

 • Tasg A - Ymgilio yn ystod yr Ail Ryfel Byd
 • Tasg B - Dunkirk - llwyddiant neu fethiant?

 

Cyfnod Allweddol 5

AS Blwyddyn 12 (20%)

Uned 1

Gwleidyddiaeth, Pobl a Chynnydd : Cymru a Lloegr tua 1880-1980, gan gynnwys:

Maint y Newid mewn cymdeithas 1880-1951.

Y newid yn safle’r pleidiau gwleidyddol 1880-1951.

Effaith y rhyfel ar gymdeithas yng Nghymru a Lloegr 1914-1951.

Arwyddocâd y prif ddatblygiadau yng Nghymru 1918-1980.

Y newid yn rôl a statws menywod 1880-1980.

 

Uned 2

Yr Almaen : Democratiaeth ac Unbennaeth, tua 1918-1945.

Rhan 1 : Weimar a’i heriau gan gynnwys -

Y sialensiau oedd yn wynebu Gweriniaeth Weimar 1918-1923.

Maint y newid mewn polisi tramor ac economaidd 1924-1929.

Y newid yn hynt y Blaid Natsiaidd 1924-1933.

Argyfwng y weriniaeth Weimar 1929-1933.

Dehongliadau hanesyddol o faterion allweddol o’r cyfnod hwn. 

 

A2 Blwyddyn 13

Uned 3 (20%)

Diwygio’r Senedd a Phrotest yng Nghymru a Lloegr 1780-1885

Diwygio’r Senedd 1780-1885 sy’n cynnwys -

Newidiadau yn Niwygio’r Senedd 1780-1830.

Achosion a chanlyniadau’r diwygio senedd 1830-1867.

Arwyddocâd diwygio’r senedd 1867-1885.

Protestiadau’r bobl 1780-1885 sy’n cynnwys -

Twf protestiadau’r bobl: 1780-1822.

Achosion a chanlyniadau protestiadau’r bobl.

Arwyddocâd protestiadau’r bobl yng nghanol y cyfnod Fictorianaidd 1849-1885.

 Uned 4 (20%)

Yr Almaen Natsïaidd gan gynnwys -

Datblygiadau pellach  yn rheolaeth yr Almaen o’r Natsïaid ar ôl 1933.

Effaith polisïau hiliol, cymdeithasol a chrefyddol 1933-1945.

Effeithiolrwydd y polisïau economaidd 1933-1945.

Y newid ym mholisi tramor y Natsïaid a’r Ail Ryfel Byd 1933-1945.

Uned 5 (20%)

Uned Gwaith Cwrs.

Bydd y disgyblion yn cael cyfle i ymchwilio’n annibynnol i ddehongliad hanesyddol o bwys a chynhyrchu traethawd 4,000 o eiriau ar destun i’w drafod gyda’r athro ar gychwyn blwyddyn 13. .   


Llywodraeth a Gwleidyddiaeth.

Darperir cwrs Lefel A Llywodraeth a Gwleidyddiaeth hefyd o fewn yr Adran. Mae’r cwrs yn un cyfoes sydd yn newid yn gyson. Mae’r cwrs AS Blwyddyn 12 yn cynnwys dwy uned ar ‘Pobl a Gwleidyddiaeth yn y Deyrnas Unedig, a ‘Llywodraeth Cymru a Lloegr’. Bydd y cwrs A2 Blwyddyn 13 yn canolbwyntio ar America gyda’r disgyblion yn astudio dwy uned ar ‘Gwleidyddiaeth UDA’ a ‘Llywodraeth UDA’. 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion