Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km238.jpgPenweddig2014_km026.jpgPenweddig2014_km234.jpg

Dylunio a Thechnoleg

Mae cwrs mewn Dylunio a Thechnoleg yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ymgeiswyr ddarganfod a datrys problemau go iawn trwy ddylunio a gwneud cynhyrchion neu systemau mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau yn ymwneud â’u diddordebau personol. Mae Dylunio a Thechnoleg yn datblygu sgiliau rhyngddisgyblaethol yr ymgeiswyr, pob un o’r chwech Sgil Allweddol, eu gallu i feddwl mewn ffordd ddyfeisgar ac arloesol, eu creadigedd a’u hannibyniaeth.

Yn ychwanegol at sgiliau a dealltwriaeth craidd Dylunio a Thechnoleg bydd disgyblion yn astudio un o’r Meysydd Ffocws canlynol:

1. Deunydd Gwrthiannol :-

Bydd cyfle i ddisgyblion weithio yn greadigol gyda gwahanol ddeunyddiau gwrthiannol fel bod ganddynt ddealltwriaeth o briodweddau gweithiol, adeilyddol, pris ac argaeledd a fydd yn dylanwadu ar eu dewis o ddeunyddiau yn eu datrysiadau dylunio.

NEU

Tecstilau

Mae’r maes hwn wedi cael ei greu i ehangu gorwelion Dylunio a Thechnoleg y disgyblion wrth hyrwyddo medr a gallu ymwybyddiaeth dylunio. Yn ogystal bydd darpariaeth i arbrofi eu syniadau eu hunain.

NEU

3. Cynhyrchion Graffeg

Bydd cyfle I ddadansoddi a gwerthuso sefyllfaoedd, dylunio a gwneud cynhyrchion, ac yna asesu eu perfformiad. Dylent gael cyfle i weithio gydag amrywiaeth o ddefnyddiau a TGCh.

Asesu

60% Gwaith Cwrs asesiad dan reolaeth

40% Arholiad Terfynol

Gwaith Cwrs (60%)

Un prosiect yn unig yn ymwneud â Dylunio a Gwneud.

Dylunio (10 awr)

Gwneud (20 awr)

Arholiad Terfynol (40%)

Papur Gwrthiannol

Papur Tecstilau

Papur Graffeg

Rhan A 20% (60 marc)

4 cwestiwn sydd yn berthnasol i’r byd D + T ac i’r maes ffocws dewisol

Rhan B 20% (60 marc)

4 cwestiwn wedi ei leoli ar maes llafur

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion