Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km144.jpgPenweddig2014_km071.jpgPenweddig2014_km068.jpg

Drama

Croeso i’r Adran Ddrama

Pennaeth yr Adran Ddrama: Miss Lowri Davies

Bwriad y cwrs a gyflwynir i Gyfnod Allweddol 3 yw i:

 • ddatblygu hyder
 • ddatblygu llythrennedd yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • ddatblygu dealltwriaeth o’r corff a’r defnydd o lais
 • ddatblygu’r sgil o gydweithio’n effeithiol
 • ddatblygu hunanddisgyblaeth
 • ddatblygu’r gallu i hunan werthuso a gwerthuso gwaith cyfoedion

Yn ystod y flwyddyn bydd y disgyblion yn datblygu nifer o sgiliau gan gynnwys rhai allweddol, theatrig a phersonol.

Bydd y disgyblion yn ymdrin ag amrywiaeth o themâu a fydd yn adleisio agweddau o bynciau eraill a astudir o fewn yr ysgol. Yn ystod y flwyddyn byddant yn gweithio ar unedau o waith a fydd yn para rhwng 5 i 8 gwers. Bydd yr unedau yn cynnwys gwaith byrfyfyr, sgriptio, perfformio testun a chreu a chynllunio gwisg, set a phropiau. Byddant yn hunan asesu eu cyfraniad i waith grŵp a’u perfformiad ar ddiwedd pob uned.

Blwyddyn 7:

 • Meim
 • ‘Brodyr Gwaed’ gan Willy Russell
 • Melodrama

Blwyddyn 8:

 • Pantomeim
 • ‘I’ gan Jim Cartwright
 • Theatr Roegaidd

Blwyddyn 9:

 • Theatr Epig – Bertolt Brecht
 • Ysgrifennu Sgript
 • ‘Tafliad Carreg’ gan Arad Goch

 


Cyfnod Allweddol 4 – Blwyddyn 10 ac 11

 

DR1: Dyfeisio Perfformiad Ymarferol (60%)

Tasg Un – 40%

Dyfeisio perfformiad ymarferol mewn grwpiau yn seiliedig ar thema, wedi’i chysylltu ag ymarferwr neu genre.

 

Tasg Dau – 20%

Ysgrifennu adroddiad ar y gwaith ymarferol o dan oruchwyliaeth ffurfiol.

 

DR2: Perfformiad o Destun (20%)

Perfformio rhan o ddrama sydd wedi’i chyhoeddi o flaen arholwr allanol.

 

DR3: Arholiad Ysgrifenedig (20%)

Adran A

Dadansoddi’r ddrama gosod a astudiwyd yn ystod Bl.10 gan ateb cwestiynau o safbwynt actor, dylunydd a chyfarwyddwr.

 

Adran B

Gwerthuso gwaith ymarferol a gwblhawyd yn DR2 (Blwyddyn 11.)

 

 

Cyfnod Allweddol 5 – Blwyddyn 12 a 13

 

DA1 – Gweithdy Perfformio 20%

Ar gyfer yr uned hon bydd ymgeiswyr naill ai’n actio mewn grŵp neu’n cyfrannu’r sgìl cynhyrchu technegol a ddewiswyd ganddynt i berfformiad o destun gosod a darn wedi’i ddyfeisio.

 

DA2 – Testun mewn Perfformiad (Papur 2 awr) 30%

 • Breuddwyd Nos Ŵyl Ifan gan William Shakespeare
 • Bryniau’r Glas Atgofion gan Dennis Potter
 • Adolygiad theatr fyw.

 

DA3 – Perfformiad ar Thema Osod 30%

Disgwylir i ymgeiswyr weithio mewn ymateb i thema a osodir gan CBAC a pharatoi dau berfformiad. Ym mhob achos bydd ymgeiswyr naill ai’n actio neu’n dangos sgìl cynhyrchu technegol gyda grŵp o berfformwyr. Bydd y perfformiad yn cynnwys:

 • golygfeydd / darnau o destun wedi’i gyhoeddi
 • darn a ddyfeisiwyd gan y grŵp.

Bydd angen gwerthusiad o’r gwaith perfformio ar gyfer y ddau ddarn.

 

DA4 – Testun mewn Cyd-destun (2 ½ awr) 20%

 • Electra gan Sophocles
 • Opera Pishyn Tair gan Bertolt Brecht
 • Dadansoddiad cyfarwyddol o destun nas gwelwyd o’r blaen.

Adnoddau Ar-lein Allanol

Theatr yng Nghymru - http://www.theatre-wales.co.uk/ 

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth - http://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy 

Arad Goch - http://www.aradgoch.org/ 

Theatr Genedlaethol Cymru - http://www.theatr.com/ 

Canolfan Mileniwm Cymru - http://www.wmc.org.uk/

SparkNotes

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion