Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km272.jpgPenweddig2014_km270.jpgPenweddig2014_km248.jpg

Daearyddiaeth

Rhennir y cwrs yn ddwy uned sydd â chydbwysedd o themâu ffisegol a dynol. Ceir ffocws ar

y gydberthynas rhwng pobl a’r amgylchedd gan gymryd i ystyriaeth datblygiad cynaliadwy

sy’n effeithio ar gynllunio a rheoli’r amgylchedd ac adnoddau. Edrychir ar agweddau

daearyddol materion cymdeithasol, economaidd, politicaidd ac amgylcheddol.

 

UNED 1 – Y CRAIDD

 

A. Y BYD FFISEGOL

1. DŴR

 •  Prosesau afon a thirffurfiau
 •  Rheolaeth afonydd

2. NEWID HINSAWDD

 •  Achosion ac effaith
 •  Lleihau ei effaith

3. BYW MEWN CYLCHFEYDD GWEITHGAR

 •  Peryglon ar ffiniau platiau
 •  Lleihau’r risg

B. Y BYD ‘GLOBAL’

4. NEWIDIADAU YM MHOBLOGAETHAU

 •  Dosbarthiad poblogaeth y byd
 •  Newidiadau’r dyfodol yn nosbarthiad a strwythur poblogaeth

5. CYD-DDIBYNIAETH

 •  Tueddiadau yn globaleiddio
 •  Effaith globaleiddio

6. DATBLYGIAD

 •  Mesur patrymau datblygiad
 •  Cyrraedd amcanion Datblygiad y Mileniwm

UNED 2 - OPSIYNAU

 

Dewisir 3 thema – un ffisegol, un dynol ac un arall o’r isod

 

A. OPSIYNAU FFISEGOL

7. Arfordir *

8. Tywydd a Hinsawdd

9. Pethau Byw

B. OPSIYNAU DYNOL

10. Twristiaeth*

11. Adwerthu a Newid Trefol*

12. Newid Economaidd a Chymru*

* Dewisiadau Penweddig

ASESIAD

UNED 1 : Y CRAIDD

Papur ysgrifenedig - 1¾ awr – 40%

 

UNED 2 : OPSIYNAU

Papur ysgrifenedig - 1¼ awr - 35%

 

UNED 3 - YMHOLIAD DAEARYDDOL

Asesiad rheoledig

 

Gwaith Maes - 10%

Ymarfer – Gwneud penderfyniad a datrys problemau – 15%

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion