Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km122.jpgPenweddig2014_km013.jpgPenweddig2014_km014.jpg

Cerdd

Cyfnod Allweddol 4

Cynllunir y maes llafur er mwyn cynnig cwrs dilys a diddorol wedi’i seilio ar y tri gweithgaredd sylfaenol o:-

Perfformio.

Cyfansoddi.

Gwerthuso.

 

Seiliwyd y cwrs ar BEDWAR maes astudiaeth.

1. Cerddoriaeth yng Nghymru.

2. Cerddoriaeth i’r Llwyfan a’r Sgrin.

3. Esblygiad Cerddoriaeth.

4. Ffurfiau a Dyfeisiau Cerddorol.

 

Mae’r cynllun asesu mewn tair rhan.

1. Asesiad Mewnol o waith cwrs: 30%.

- Cyfansoddi.

2. Asesiad Allanol o sgiliau perfformio: 30%

- Arholiad Ymarferol a asesir gan arholwr a apwyntiwyd gan CBAC.

3. Asesiad Allanol o sgiliau gwerthuso: 40%.

- Un arholiad gwrando ar derfyn y cwrs.

  • Rhoddir pwyslais arbennig yn y cwrs hwn i sicrhau bod cysylltiadau rhwng y nodau asesu o fewn y meysydd astudiaeth.

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

Mar
01
Mar 01st - All Day
Dydd Gwyl Dewi.....
Mar
03
Mar 03rd 1:00 pm - 1:00 pm
Adroddiad Llawn Bl.12.....
Mar
09
Rhagbrofion Eisteddfod Cylch Cynradd ym Mhenweddig yn y bore/prynhawn. Yna Eisteddfod Uwchradd yn cychwyn am 4.00 o'r gloch.....