Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km222.jpgPenweddig2014_km221.jpgPenweddig2014_km045.jpg

Celf

Cyfnod Allweddol 4

Mae'r cwrs TGAU Celf a Dylunio yn ddilyniant naturiol o'r gwaith mae'r disgyblion wedi ei wneud yn yr Ysgol iau, ond bod natur y gwaith a gynhyrchir, a'r barn a gyflwynir yn uwch ei safon. Mae hwn yn gwrs ymarferol gyda llu o gyfleoedd i gael profiad ysgogol o greadigrwydd mewn meysydd amrywiol o gelf a dylunio megis celf gain, ffotograffiaeth a ffilm, graffeg, tecstilau, astudiaethau 3D a chrochenwaith.

Oherwydd natur ymarferol y pwnc, pwysleisir bydd llawer o'r gwaith yn cael ei osod fel gwaith cartref a fydd yn uniongyrchol gysylltiedig â'r thema, a bydd disgwyl i'r disgybl gyflawni prosiectau yn gyson.

Trefnir teithiau galeri a gweithdai yn aml sy’n cyfrannu at ddealltwriaeth a datblygiad eu gwaith celf.

Mae dwy agwedd i'r cwrs TGAU:

Portffolio Gwaith Cwrs 60%

Bydd angen creu portffolio o waith celf yn ystod y pedwar tymor cyntaf gan gynnwys :

1. Llyfr braslunio yn llawn o dechnegau a sgiliau llwyddiannus ynghyd â llawer o fraslunio arbrofol.

2. Gwaith ffynhonnell, casgliad o ddelweddau ffotograffig a rhai wedi'u harlunio.

3. Gwaith ymchwil i gynnyrch artistiaid a chynllunwyr eraill.

4. Gwaith arbrofi mewn arddulliau a chyfryngau amrywiol.

5. "Darn" o waith gorffenedig yn dangos gallu, gwreiddioldeb, a chreadigrwydd.

Arholiad Ymarferol 40% : Tasg wedi ei osod yn allanol

Yn dilyn cyfnod paratoi o 8 wythnos bydd arholiad ymarferol o 10 awr dros gyfnod o ddau ddiwrnod. Yr un yw'r meini prawf ag i'r portffolio gwaith cwrs.

Rhaid gwneud gwaith ysgrifenedig wrth feirniadu gwaith artistiaid a’u gwaith eu hunain.

Rhaid pwysleisio mai'r broses a safon y gwaith celf caiff ei asesu yn ystod y cwrs, sef cynnwys y portffolio. Nid creu darnau gorffenedig gwych yw y peth pwysicaf – mae’r pwyslais hefyd ar ddatblygu syniadau.

Mae'r mwynhad sydd i'w gael o wneud gwaith Celf yn deillio yn uniongyrchol o'rymdrech a roddir iddo.

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

THURSDAY
DEC
12

Newyddion