Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Adran Gynnal

Mae Adran Gynnal Penweddig wedi ei lleoli ym Mhadarn 1, ar lawr isaf yr adeilad ac yn cael ei staffio gan Mrs Angharad Evans a thîm o gynorthwywyr dysgu.Yn unol â’r Côd Ymarfer, mae pob disgybl ym Mhenweddig yn cael cyfle cyfartal i ddatblygu’n unol â’i allu ac mae gan yr Adran drefn effeithiol o adnabod ac asesu anghenion y disgybl yn ogystal â hybu ei gynnydd addysgol. Mae’r awyrgylch o fewn yr Adran Gynnal yn un gyfeillgar a chroesawus ac mae hyn yn ei dro yn meithrin agwedd bositif yn y disgyblion tuag at waith academaidd a sgiliau cymdeithasol.

Rydym fel Adran yn pwysleisio fod ‘ein drws’ wastad ar agor i unrhyw ddisgybl neu riant sydd yn teimlo bod eisiau trafod unrhyw fater yn ymwneud â datblygiad y disgybl a byddem yn annog rhieni i gymryd rôl allweddol yn y broses o addysgu eu plant sydd ag angen cynhaliaeth. Nòd yr adran yw cynnal pob disgybl er mwyn iddo fe neu hi gyflawni ei botensial ac i wneud cynnydd da ym mhob agwedd. Yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r teuluoedd mae yna hefyd weithio clos o fewn yr ysgol gydag adrannau eraill â’r tîm rheoli a chydag ystod o asiantaethau allanol.

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

FRIDAY
DEC
13

Newyddion