Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km273.jpgPenweddig2014_km249.jpgPenweddig2014_km245.jpg

Addysg Grefyddol

TGAU

Nod y cwrs Astudiaethau Crefyddol yw annog dysgwyr i gael eu hysbrydoli, a’u cyffroi trwy ddilyn cwrs astudio eang sy’n herio’r myfyrwyr ac yn eu cynhwyso i fyw bywyd adeiladol yn y byd cyfoes. Yn ystod y ddwy flynedd bydd disgyblion yn astudio dwy grefydd.

CRISTNOGAETH - Bydd disgyblion yn astudio gwahanol agweddau o’r ffydd Gristnogol a’r hyn a olyga i dyfu i fyny yn y ffydd. Bydd cyfle i astudio credoau’r grefydd a sut y mae’r ffydd yn effeithio ar fywyd pob dydd yr unigolyn.

IDDEWIAETH - Bydd disgyblion yn astudio gwahanol agweddau o’r ffydd Iddewig a’r hyn a olyga i dyfu i fyny yn y ffydd. Bydd cyfle i astudio credoau’r grefydd ac effaith hyn ar fywyd pob dydd y credadun.

Yn y ddau faes astudio rhennir y fanyleb i’r unedau canlynol:

Credoau, dysgeidiaeth a ffynonellau

Arferion a ffyrdd o fyw

Hunaniaeth, amrywiaeth a pherthyn

Ystyr, pwrpas a gwirionedd

Mynegi ystyr

Gwerthoedd ac ymrwymiad

ARHOLIAD - Ar ddiwedd blwyddyn 10 bydd disgyblion yn sefyll yr arholiad Cristnogaeth (50%) ac ar ddiwedd blwyddyn 11 arholiad Iddewiaeth (50%).

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion